0 نوار آلومینیومی 3 میلی متر 1060 HO برای الکترونیک با عرض 10-200 میلی متر

Aluminium Sheet Supplier