یک دیسک گرد آلومینیومی 1070 h19

Aluminium Sheet Supplier