ظروف بزرگ آلومینیومی ظرف غذای فویل سفارشی 5360 میلی لیتر به طول 528 میلی متر

Aluminium Sheet Supplier